Praktisk information

Praktisk information

Pris

Prisen pr. barn afhænger af antal søskende. Følgende er skolepenge pr. barn pr. måned for skoleåret 2023/2024:

  • 1. barn: 1.878 kr.
  • 2. barn: 1.714 kr.
  • 3. barn: 1.360 kr.
  • 4. barn: gratis

Der betales månedsvis forud i 11 måneder pr. år.
I tillæg til skolepenge betales der 525 kr. pr. måned pr. barn til den obligatoriske madordning.
Der opkræves ikke skole- og madpenge i juli måned.

Se flere detaljer i vores officielle Alleroed-Privatskole-Takstblad-2023-24

Klassernes størrelse

Der er maksimalt 24 børn i hver klasse. Vi er en to-sporet skole med 0. – 9. klasse med ca. 480 elever.

Opsigelsesvarsel

Der er 3 måneders opsigelsesvarsel til den 1. i måneden for udmeldelse af skolen, dvs. løbende måned + 90 dage. De sidste 3 måneder på skolen modregnes således i de forudbetalte skolepenge.
En plads i SFO’en kan opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i måneden, dvs. løbende måned + 30 dage.

Skolens vedtægter

Vedtægter for Allerød Privatskole findes her.

Trafikpolitik

Skolens trafikpolitik kan læses nederst på siden “Det lovpligtige” – klik her.

Rygepolitik

Det er ikke tilladt at ryge på skolens matrikel.

Ringetider

Dagen begynder i Atrium, hvor hele skolen samles til morgensang.
Herefter følger nedenstående dagsprogram og ringetider.

08:00 – 08:10 Fælles morgensang
08:10 – 08:55
08:55 – 09:40
Formiddagspause
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
Fælles frokost
12:20 – 13:05
13:05 – 13:50
Eftermiddagspause
14:00 – 14:45
14:45 – 15:30

Ferier

Skoleåret 2022/2023

Skoleåret 2023/2024

Skoleåret 2024/2025

Efterårsferie 15.10.2022 – 23.10.2022 14.10.2023 – 22.10.2023
 Juleferie 22.12.2022 – 03.01.2023 20.12.2023 – 02.01.2024
Vinterferie 11.02.2023 – 19.02.2023 10.02.2024 – 18.02.2024
 Påskeferie 01.04.2023 – 10.04.2023 23.03.2024 – 01.04.2024
Store bededag 05.05.2022 – 07.05.2023
 Kristi Himmelfartsferie 18.05.2023 – 21.05.2023 09.05.2024 – 12.05.2024
Pinseferie 27.05.2023 – 29.05.2023 18.05.2024 – 20.05.2024
 Grundlovsdag 05.06.2023 05.06.2024
Sommerferie 24.06.2023 – 13.08.2023 29.06.2024 – 11.08.2024

*De nævnte dage er inklusive