Samtale

Samtale & klassestatus

Barn og forældre bliver indkaldt til en samtale med skolens ledelse med henblik på optagelse på Allerød Privatskole.

Samtalens formål er at:

– forventningsafstemme
– blive enige om rammerne for det fremtidige samarbejde og
– endelig optagelse af barnet